ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΔΡΑ: 15o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά, 51288, ΤΗΛ: +30 210 6294600


ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ: Αδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά, ΤΗΛ: +302310480160